Keuren is het  periodiek beoordelen of uw arbeidsmiddel / machine nog voldoet aan de richtlijn arbeidsmiddelen en/of de voorgeschreven NEN Normen.

De keuring dient om voortijdig slijtage, veroudering of verslechtering van uw machine op te sporen. Met een terugkerende keuring en eventuele beproevingstest kunt u tevens zien of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat u gevaarlijke situaties kunt voorkomen.

Specifieke keuringslijsten per machine

Voor de keuringen zijn specifieke keuringslijsten ontworpen met punten waarop de keurmeester inspecteert. Op deze keurlijsten wordt ook verwezen naar de Norm arbeidsmiddelenbesluit  en/of de desbetreffende NEN norm waaraan het gereedschap of de machine dient te voldoen.

Digitale administratie voorkomt rompslomp

De keurmeester slaat de keuring digitaal op. Zo is de keuring voor het keuringsbedrijf en  voor u als opdrachtgever direct weer opvraagbaar.

De keuringen van afgelopen jaren worden volgens de verplichte termijn opgeslagen en zijn ook direct weer zichtbaar voor u en het keuringsbedrijf.

Ook voor u is een beheersysteem in COM-keur beschikbaar waar u de keurtermijn van de arbeidsmiddelen/machines kunt inzien. Tevens kunnen er ook arbeidsmiddelen/machines toegevoegd worden die niet door het COM-keur geïnspecteerd worden, zoals brandblussers, auto’s,etc.

Zo kan voor elk bedrijf een overzicht gemaakt worden waarop de keuringfrequentie van al het werkmaterieel is in te zien.

Mechanisatiebedrijven die machines en voertuigen keuren voor derden moeten zelf ook alles rond veiligheid en milieu goed op orde hebben.  De VCA bedrijfscertificering waarborgt dit.

Wat is een VCA bedrijfscertificering?

VCA bedrijfscertificering is een borging voor mechanisatiebedrijven die aan alle veiligheidseisen willen voldoen. Het VCA certificaat toont aan dat een bedrijf de werkzaamheden op een veilige en gezonde manier beheerst.  

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het begrip ‘Aannemer’ wordt hierin ruim geïnterpreteerd. Aannemer staat voor “een bedrijf belast met het uitvoeren van (bouw- en technische) werkzaamheden op het terrein van een opdrachtgever”.  Met het VCAcertificaat toont het bedrijf aan dat het beschikt over een veiligheidssysteem en dat het veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf beheerst.

Hoe  verkrijgt een mechanisatiebedrijf het VCA-certificaat?

Een veiligheidsdeskundige van Kader BV, bureau voor kwaliteitszorg, ondersteunt bij het invoeren van de VCA-norm in het bedrijf. Hij of zij helpt om de doelstellingen te bereiken waar het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu. Het continue verbeteren staat hierbij centraal.  Kader BV ondersteunt daarom ook bij het onderhouden van het VCA veiligheidsmanagementsysteem.

Wat zijn de voordelen?

De voordelen van een VCA-certificaat zijn divers. Het mechanisatiebedrijf borgt de verplichtingen vanuit de Arbowet en voorkomt ongevallen en beroepsziektes. Medewerkers volgen de VCA basisopleiding of de opleiding voor leidinggevenden en verhogen hiermee hun kennis over veiligheid, gezondheid en milieu. Zij weten na deze cursus waar hun verantwoordelijkheden en verplichtingen liggen en kunnen de organisatie met deze kennis helpen te ontwikkelen op het gebied van veiligheid en milieu. Het mechanisatiebedrijf beheerst of beperkt de aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval door het vastleggen van instructies en toezicht.

Het algehele veiligheidsbewustzijn wordt verhoogd en de arbeidsproductiviteit neemt toe dankzij een betere werkplaats waarin alles goed op orde is. Ook willen opdrachtgevers steeds vaker alleen zaken doen met bedrijven die alles aantoonbaar op orde hebben op het gebied van veiligheid en milieu. Met VCA bedrijfscertificering waarborgt een bedrijf dat van A tot Z.

CUVM biedt transparantie en onafhankelijkheid

Naast VCA is het CUVM-certificaat erg belangrijk voor mechanisatiebedrijven. CUVM staat voor Criteria voor Uitvoering Veiligheidsinspectie door Mechanisatiebedrijven. Deze richtlijn garandeert de kwaliteitsborging op het uitvoeren van veiligheidsinspecties. Dit is een belangrijk aspect als het gaat om keuringen en keurbedrijven.

 

Het CUVM gecertificeerde mechanisatiebedrijf onderscheidt zich in de branche van veiligheidsinspecties door de keuringen volgens vastgestelde procedures uit te voeren. Op die manier biedt het bedrijf transparantie en aantoonbare onafhankelijkheid richting de klanten.